Najčastejšie otázky
Kde a ako sa inštaluje senzor úniku kvapaliny?

Senzor sa inštaluje v blízkosti možného zdroja úniku na rovnom vodorovnom povrchu.

Ak sa senzor úniku kvapaliny dostane do vody, bude to fungovať?

Áno, senzor úniku kvapaliny je hermezický, takže môže určitý čas pracovať pod vodou (za predpokladu, že kryt senzora bol tesne uzavretý). Všeobecne platí, že v prípade zaplavenia zostane plávať na povrchu vody.

Môže byť senzor úniku kvapaliny inštalovaný pod kúpeľňou alebo práčkou?

Áno, samozrejme, pretože na týchto miestach s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k únikom.