Najčastejšie otázky
1

 

 

Kde a ako sa inštaluje senzor pohybu?

Na zvislej ploche dodržujte orientáciu senzora (ďalšie informácie nájdete v návode na použitie). Upevnenie je možné na pásku a skrutky 3M.

Ako funguje senzor pohybu Perenio?

Tento senzor reaguje na pohyb tepelných objektov v miestnosti inštalácie a prenáša príslušný poplachový signál do ovládacieho centra Perenio®.

Kde a ako sa inštaluje senzor dymu?

Odporúča sa inštalovať senzor dymu vo všetkých miestnostiach (byt / dom), ak je miestnosť viac ako 9 metrov, potom je potrebné umiestniť 2 senzory. Senzor sa spravidla inštaluje na strop; je možné ho pripevniť na pásku alebo skrutky 3M (vo vzdialenosti najmenej 30 cm od žiaroviek a dekorovaných predmetov, ako aj vo vzdialenosti najmenej 15 cm od stien a rohov). Neodporúča sa inštalovať senzor dymu v kuchyni, garáži, kotelni a podobných priestoroch, pretože sú náchylné na hromadenie produktov spaľovania.
Neinštalujte prístroj ani na miesta s vysokým obsahom hmyzu, vlhkosti, prachu a mastnoty, do blízkosti klimatizácií, stropných ventilátorov a výfukových systémov, radiátorov a žiaroviek.

Funguje senzor dymu bez pripojenia k ovládaciemu centru?

Áno, senzor dymu môže pracovať autonómne, t.j. bez pripojenia k ovládaciemu centru. Ak však chcete dostávať upozornenia na smartphone, musíte ich používať spolu s ovládacim centrom.

Kde a ako sa inštaluje senzor otvorenia?

Senzor otvorenia sa inštaluje v rovnakej výške na okraji rámu dverí / okna tak, aby pri zatvorených dverách alebo okne bol magnet vo vzdialenosti najviac 20 mm od senzora. Upevnenie je možné na pásku a skrutky 3M. Podrobnejšie možnosti inštalácie sú popísané v príručke, ktorú si môžete stiahnuť na našej webovej stránke.

Funguje senzor otvorenia bez pripojenia k ovládaciemu centru?

Senzor otvorenia nemôže pracovať autonómne, t.j. v prípade otvorenia dverí alebo okna nie je schopný pípnuť.

Kde a ako sa inštaluje senzor úniku kvapaliny?

Senzor sa inštaluje v blízkosti možného zdroja úniku na rovnom vodorovnom povrchu.

Ak sa senzor úniku kvapaliny dostane do vody, bude to fungovať?

Áno, senzor úniku kvapaliny je hermezický, takže môže určitý čas pracovať pod vodou (za predpokladu, že kryt senzora bol tesne uzavretý). Všeobecne platí, že v prípade zaplavenia zostane plávať na povrchu vody.

Kde a ako je nainštalovaná pohyblivá kamera?

Kamera je inštalovaná v interiéroch tak, aby čo najviac pokryla požadované zorné pole. Je položený na vodorovnom povrchu alebo pripevnený na ľubovoľnom povrchu pomocou skrutiek.

Môžem prehliadať video z pohyblivej kamery v reálnom čase?

Áno, stačí sa prihlásiť do svojho účtu, zvoliť kameru zo zoznamu pripojených zariadení a kliknúť na tlačidlo „VIDEO“.

Môžem pomocou aplikácie otáčať objektív pevnej kamery?

Nie, objektív kamery sa dá otáčať iba ručne.

Ako vypnúť sirénu v senzore dymu po jej spustení?

Existujú dve možnosti vypnutia sirény:

1. Ak je poplachový signál nesprávny, automaticky sa vypne po 10 sekundách.
2. V prípade požiaru sa poplachový sugnál deaktivuje až po odstránení zdroja zapaľovania.

Funguje senzor pohybu bez pripojenia k ovládaciemu centru?

Senzor pohybu nemôže pracovať autonómne, t.j. keď je detekovaný pohyb, nie je schopný pípnuť.

Môže byť senzor úniku kvapaliny inštalovaný pod kúpeľňou alebo práčkou?

Áno, samozrejme, pretože na týchto miestach s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde k únikom.

Môžem k ovládaciemu centru Perenio pripojiť zariadenia od iných výrobcov?

Existuje takáto príležitosť, avšak nie je možné zaručiť správne pripojenie a kontrolu, preto sa v každom konkrétnom prípade musíte poradiť s naším oddelením technickej podpory.

Kde a ako sa inštaluje ovládacie centrum?

Ovládacie centrum sa inštaluje na vodorovnom povrchu v miestnosti v blízkosti napájacieho zdroja.