Najčastejšie otázky
Kde a ako sa inštaluje senzor pohybu?

Na zvislej ploche dodržujte orientáciu senzora (ďalšie informácie nájdete v návode na použitie). Upevnenie je možné na pásku a skrutky 3M.

Ako funguje senzor pohybu Perenio?

Tento senzor reaguje na pohyb tepelných objektov v miestnosti inštalácie a prenáša príslušný poplachový signál do ovládacieho centra Perenio®.

Funguje senzor pohybu bez pripojenia k ovládaciemu centru?

Senzor pohybu nemôže pracovať autonómne, t.j. keď je detekovaný pohyb, nie je schopný pípnuť.