Najčastejšie otázky
Kde a ako sa inštaluje senzor otvorenia?

Senzor otvorenia sa inštaluje v rovnakej výške na okraji rámu dverí / okna tak, aby pri zatvorených dverách alebo okne bol magnet vo vzdialenosti najviac 20 mm od senzora. Upevnenie je možné na pásku a skrutky 3M. Podrobnejšie možnosti inštalácie sú popísané v príručke, ktorú si môžete stiahnuť na našej webovej stránke.

Funguje senzor otvorenia bez pripojenia k ovládaciemu centru?

Senzor otvorenia nemôže pracovať autonómne, t.j. v prípade otvorenia dverí alebo okna nie je schopný pípnuť.